Wat moet er in de colofon van een boek staan?

Om te beginnen is een colofon in Nederland niet verplicht, zoals dat in sommige landen wel wordt vereist. Dus niks moet. De colofon wordt overigens soms ook wel impressum genoemd. Je kiest daarbij zelf welke informatie jij relevant vindt als brongegevens voor de totstandkoming van je boek. Ook kun je colofon gebruiken om aan te geven of het gaat om inhoud die zonder toestemming niet mag worden verveelvoudigd. Een colofon kan dus wel noodzakelijk zijn. Daarnaast staat het ook wel mooi en professioneel.

Waar komt de colofon?

Dat mag je dus gewoon zelf kiezen. Soms wordt het achterin het boek geplaatst. Meestal kiest men er echter voor om die direct aan het begin van een boek te plaatsen. Het binnenwerk van een boek begint altijd met een titelblad. De colofon kan bijvoorbeeld direct na het titelblad worden geplaatst. In onze gratis templates die je hier kunt downloaden kun je zien waar deze geplaatst is. Uiteraard ben je vrij om hier meer informatie in op te nemen of het op een andere positie te plaatsen.

Welke informatie neem je op?

Zoals gezegd je hebt zelf de keuze, maar deze opsomming kan in elk geval helpen:

 • Boektitel
 • Auteursnaam (mag ook een pseudonym zijn)
 • Vormgever manuscript
 • Vormgever cover
 • Andere medewerkenden van het boek, zoals reviewers of vertalers
 • Het ISBN
 • Uitgevende instantie
 • Naam drukker
 • Oplage
 • Jaar van uitgave
 • Copyright

Een voorbeeld

Titel: Roodkapje door de jaren heen
© 2020 – Hans Wolf

ISBN: 9789463189590

Druk: 24bookprint.com | Delftsestraat 33 | 3013 AE Rotterdam | Nederland

Foto’s en illustraties: Omar de Grijze
Coverontwerp: Grietje de Vries

Website: www.roodkapjedoordejarenheen.nl

 

 

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

[us_single_image image=”1798″ css=”.vc_custom_1541796786921{margin-top: 50px !important;}”]